Động từ rỗng (Empty Verbs)

1. So sánh hai câu dưới đây
We often swim in the pool. 
We often have a swim in the pool.

Hai câu trên có cùng một nghĩa, đó là chúng tôi đi bơi ở bể bơi. Ta có thể biểu đạt một số hành động bằng 1 động từ (swim) hoặc 1 động từ + tân ngữ (have a swim). Động từ have có nghĩa rỗng. Have là động từ rỗng thông dụng nhất, nhưng ta cũng có thể dùng take. give, make, go. Đó đều là những động từ thường và có thể chia được ở thì tiếp diễn.
We were having a swim. (Chúng tôi đã đi bơi.)

2.                                Động từ                              Động từ rỗng + tân ngữ
Hoạt động giải trí      walk (đi bộ)                        have/take a walk/ go for a walk
                                   run (chạy)                           have a run/ go for a run
                                   jog (chạy bộ)                   have a jog/ go for a jog
                                   ride (lái xe)                         have a ride/ go for a ride

Nghỉ ngơi                   sit down (ngồi xuống)        have/take a seat
                                   rest (nghỉ ngơi)                   have/take a rest
                                   sleep (ngủ)                          have a sleep

Ăn uống                     eat (ăn)                                have a meal/a snack/ something to eat 
                                   drink (uống)                        have a drink

Tắm rửa                     wash (tắm rửa)                    have a wash
                                   bath (tắm ở bồn tắm)           have/take a bath
                                   shower (tắm vòi hoa sen)     have/take a shower

Nói chuyện                 talk (trò chuyện)                 have a talk/ a word
                                   chat (nói chuyện phiếm)      have a chat
                                    argue (tranh luận)               have an argument
                                    explain (giải thích)              give an explanation
                                    complain (phàn nàn)           make a complaint
                                    suggest (đề nghị)                 make a suggestion

Khác                           act (hành động)                    take action
                                    decide (quyết định)              make/take a decision
                                    go/travel (đi du lịch)            make a journey/ take a trip
                                    guess (đoán)                         make/have a guess
                                    laugh/smile (cười)                give a laugh/smile
                                    look (nhìn)                            have/take a look
                                    try/attempt (cố gắng)            have a try/make an attempt
                                    visit (thăm)                            pay someone a visit 
                                     work (làm việc)                    do some work

3. Đa phần cách biểu đạt với động từ rỗng có nghĩa hành động đã hoàn thành. A swim có nghĩa là một chu kỳ bơi từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. A walk có nghĩa là một chuyến hành trình đi bộ đã hoàn thành mà chúng ta làm vì niềm vui.
 Helen jumped in the water and swam a few strokes. (Helen nhảy xuống nước và bơi được một ít.)
Helen went to the pool and had a swim. (Helen đến bể bơi và bơi.)
We missed the bus, so we walked. (Chúng tôi bị lỡ xe bus nên chúng tôi đã đi bộ.)
It was a lovely day so we went for a walk.  (Đó là một ngày đẹp trời nên chúng tôi đã đi dạo.)

4. So sánh cách dùng của trạng từ và tính từ trong những câu dưới đây.
                                                                 Trạng từ                                    Tính từ
Tôi tắm nhanh.                                        I washed quickly.                      I had a quick wash.
Họ đã tranh luận sôi nổi                          They argued passionately.         They had a passionate argument.

Mẫu câu tính từ thường dễ dùng hơn: I had a good long sleep. (Tôi đã có một giấc ngủ ngon và dài.)
Nó rành mạch và ngắn gọn hơn so với : I slept well and for a long time. (Tôi ngủ ngon và trong khoảng thời gian dài.)