Cách dùng tonight

Tonight chỉ thời điểm tối hiện tại hay thời điểm sắp đến tối, chứ không phải buổi tối đã qua (tối qua: last night).

Hãy so sánh:
I had a terrible dream last night. 
(Tối qua tôi có một giấc mơ khủng khiếp.)
KHÔNG DÙNG: I had a terrible dream tonight. 
I hope I sleep better tonight.
(Tôi hy vọng tối nay anh ngủ ngon hơn.)