Cấu trúc phủ định: Các câu tối nghĩa

Trong cấu trúc câu phủ định, not có thể dùng để phủ định những thành phần khác nhau của một câu.
Hãy so sánh:
Arthur didn't write to Sue yesterday - he phoned her.
(Hôm qua Arthur không viết thư cho Sue, anh ấy gọi cho cô ấy.)
Arthur didn't write to Sue yesterday - he wrote to Ann.
(Hôm qua Arthur không viết thư cho Sue, anh ấy viết cho Ann.)
Arthur didn't write to Sue yesterday - he wrote this morning.
(Hôm qua Arthur không viết thư cho Sue, anh ấy viết sáng nay.)

Ý nghĩa chính xác được thể hiện trong lời nói thông qua ngữ điệu và cách nhấn âm và thậm chí trong văn viết, nghĩa luôn được làm rõ nhờ tình huống và ngữ cảnh. Tuy nhiên đôi khi vẫn có những sự nhầm lẫn. Chúng ta có thể tránh điều đó bằng việc sắp xếp lại câu.
Hãy so sánh:
The car crash didn't kill him. 
(Vụ tai nạn xe không giết chết anh ấy.) (Anh ấy sống không, hay có một điều gì khác đã giết anh ấy?)
It wasn't the car crash that kiiled him. (Chỉ có một nghĩa.)
(Không phải vụ tai nạn xe đã giết anh ấy.)

Các câu phủ định với mệnh đề because thường khá tối nghĩa.
Ví dụ:
I didn't sing because Pam was there.
Câu này cũng có thể có nghĩa 'Lý do tôi không hát là có Pam ở đó' hay 'Lý do tôi hát không phải là vì do có Pam ở đó'. Ý nghĩa thứ nhất có thể được thể hiện một cách rõ ràng hơn bằng cách đặt mệnh đề because lên đầu câu.
Ví dụ:
Because Pam was there, I didn't sing.
(Vì Pam ở đó nên tôi không hát.)