Hình thức bị động: Các tác nhân

Trong một mệnh đề bị động, chúng ta luôn dùng by để giới thiệu các tác nhân - người hoặc vật thực hiện hành động, hoặc gây nên chuyện gì. (Chú ý rằng các tác nhân được đề cập chỉ chiếm khoảng 20% mệnh đề bị động). 
Ví dụ:
All the trouble was caused by your mother. (Tất cả rắc rối được gây ra bởi mẹ anh.)
These carpets are made by children who work twelve hours a day. (Những tấm thảm này được làm bởi những đứa trẻ làm việc 12 tiếng 1 ngày.)

Một vài quá khứ phân từ được dùng như tính từ hơn động từ ví dụ như shocked, worried, frightened. Sau những từ này, chúng ta thường dùng các giới từ khác thay vì by.
Ví dụ:
I was shocked at/by your attitude.
(Tôi bị bất ngờ bởi thái độ của anh.)
We were worried about her silience.
(Chúng tôi lo lắng về sự im lặng của cô ấy.)
Are you frightened of spiders? 
(Cậu có sợ nhện không?)

With được dùng khi chúng ta nói về một dụng cụ được dùng bởi một tác nhân gây nên hành động.
Ví dụ:
He was shot (by the policeman) with a rifle.
(Anh ta bị bắn (bởi cảnh sát) bằng một khẩu súng trường.)