Phân biệt Any và Every

Cả anyevery có thể được dùng để nói chung chung về tất cả các thành viên trong một nhóm hay tổ chức.
Ví dụ:
Any/Every child can learn to swim. (Mọi đứa trẻ đều có thể học bơi.)

Tuy nhiên về nghĩa không hoàn toàn giống nhau. Any nói đến từng thành viên riêng lẻ, mang nghĩa "bất kỳ, bất kể ai/cái gì", còn every nói đến toàn thể các thành viên nói chúng, gần nghĩa với "all".
Ví dụ:
A: Which newspaper would you like? (Cậu muốn tờ báo nào?)
B: It doesn't matter. Any one. (Quan trọng gì đâu. Tờ nào cũng được.)
KHÔNG DÙNG: It doesn't matter. Every one.
On the stand there were newspapers and magazines of every kind. (Trên sạp, có báo và tạp chí ở mọi thể loại/tất cả các thể loại.)