Phân biệt During và For

During được dùng để diễn tả hành động xảy ra vào khi nào, còn for được dùng để diễn tả hành động xảy ra trong bao lâu.
Ví dụ:
My father was in hospital during the summer. (Bố tớ nằm viện suốt mùa hè.)
My father was in hospital for six weeks. (Bố tớ nằm viện trong 6 tuần.)
KHÔNG DÙNG: My father was in hospital during six weeks.  

It rained during the night for two or three hours. (Trời mưa lúc buổi đêm trong khoảng 2 hoặc 3 tiếng.)
I'll call in and see you for a few minutes during the afternoon. (Tớ sẽ ghé qua gặp cậu vài phút vào buổi chiều.)