Phân biệt Fit và Suit

Fitsuit không hoàn toàn đồng nghĩa. Fit thường dùng để nói đến kích cỡ và hình dạng, chẳng hạn như khi nói "your clothes fit you" thì có nghĩa quần áo vừa vặn với bạn, không rộng cũng không chật.
Ví dụ:
These shoes don't fit me. Have you got a larger size? (Đôi giày này không vừa với tôi. Bạn có cỡ lớn hơn không?)

Còn suit thì thường được dùng để nói về màu sắc, kiểu dáng, phong cách.
Ví dụ:
Red and black are colours that suit me very well. (Đỏ và đen là 2 màu rất hợp với tớ.)
KHÔNG DÙNG: Red and black are colours that fit me very well.
Do you think this style suits me? (Cậu có nghĩ phong cách này hợp với tớ không?)

Suit cũng được dùng để nói sự sắp xếp nào đó có thuận tiện cho ai hay không.
Ví dụ:
Tuesday would suit me very well for a meeting. (Họp vào thứ Ba sẽ rất tiện cho tôi.)