Tên trong tiếng Anh

1. Các thành phố

Tên của các thành phố thường khác nhau tùy vào các ngôn ngữ khác nhau, ví dụ thủ đô của Đan Mạch là Kobenhavn được gọi là Kopenhagen trong tiếng Đức, Copenhage trong tiếng Pháp và Copenhagen trong tiếng Anh và Ý. Dưới đây là một số ví dụ tên tiếng Anh của các thành phố.
The Hague, Brussels, Hanover, Cologne, Munich, Vienna, Lyon, Marseille, Milan, Florence, Venice, Rome, Naples, Padua, Genoa, Livorno, Turin, Gevena, Seville, Lisbon, Athens, Prague, Moscow. St. Perterburg, Jerusalem, Beijing, Mumbai, Kokata.

2. Những tên tuổi nổi tiếng

Đối với nhiều tên tuổi nổi tiếng của Hy Lạp và La Mã cũng vậy. Một vài ví dụ: Homer, Aechylus, Livy, Horace, Ovid, Virgil, Aesop, Aristotle, Euclid, Sophocles, Mercury, Jupiter, Helen, Troy, Odysseus.

3. Các nghệ sĩ

Hai nghệ sĩ người Ý, Raffeallo và Tiziano, được gọi là Raphael và Titian trong tiếng Anh.

4. Các quốc gia

Tên của các quốc gia cũng khác nhau theo từng ngôn ngữ khác nhau (ví du: Deutschland, Nemecko, Allemagne, Germany). Tên tiếng Anh của các quốc gia sẽ không được liệt kê hết vì chúng khá phổ biến và dễ dàng tìm thấy trong từ điển.